t);}else echo $result;}} ?> Tổ Chuyên môn

Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Sơn Hạ, Sơn Hà, Quảng Ngãi
Điện thoại: (0255) 3864376
 • Phạm Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Năm vào ngành 2008 làm việc tại trường MN 17/3 đến năm 2015 được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng trường MN 17/3

 • Nguyễn Thị Nguyên Khoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Năm vào ngành 2007 làm việc tại trường mầm non 17/3 đến năm 2012 làm Phó hiệu trưởng trường mầm non 17/3

 • Trần Thị Thúy Kiều
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Năm vào ngành 2004 giáo viên tại trường Mầm non 17/3 đến năm 2010 được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng và đến năm 2012 được bổ nhiệm làm hiệu trưởng trường Mầm non 17/3